top of page
utredning_kartlaggning.jpg

Utredning & kartläggning

UTREDNING

En bred och djupgående utredning som genomförs av utbildad och kvalitetssäkrad personal enligt sociala riktlinjer/Addis, vilkens syfte är att kartlägga individens problematik, livssituation (såväl arbete som fritid) samt nuvarande resurser.

ALKOHOL OCH DROGTESTNING

Genomföra en tillförlitlig alkohol och drogtestning tillsammans med företagshälsovård eller fristående leverantör NDP (Nordisk Drog Prevention).

Samtal och uppföljning runt vad testresultatet beskrivit med fokus på en för individen ökad förståelse vad gäller just fysiologiska skadeverkningar samt beroendeproblematiken typisk för substansen/substanserna. 

FÖRBREDELSE

Genom samtal förbereda individen gällande behandlingsprocessen och dess inverkan på såväl arbetsliv som fritid. Stöd samt hjälp hur man ska bemöta sina chefer, kollegor och framförallt en eventuell partner.

Utredningen mynar ut i en rapport som framställs till chef tillsammans med den anställde för att på så sätt säkerställa utredningens giltighet men även skapa engagemang för eventuell behandling.

bottom of page