Öppenvård

Öppenvården som direkt efterföljer en grundbehandling är kritisk såtillvida att det är nu dom lärdomar och erfarenheter man fått i grundbehandlingen börjar användas. 

Fokuset ligger som tidigare på att få vardagen fungerande med såväl arbetsplatsanpassat stöd som gruppsamtal.

 

  • Motivationsskapande gruppsamtal med utbildade behandlare med flerårig erfarenhet.

  • Enskilda stödsamtal

  • Anhörigstöd 2-4 tillfällen

  • Support för klienten och närstående via telefon/skype eller mail. (dagtid mån-fre)

 

Vi erbjuder även en legitimerad arbetsterapeut fristående från arbetsgivaren som kan vara ett stöd i omplacering eller övergång till nytt arbete men även i rehabiliteringsprocessen i sin helhet. Vid behov av hjälpmedel kan Norrkust vara en rådgivande part till arbetsgivaren om stöd till arbetstagaren krävs för såväl kognition- som fysisk funktionsnedsättning. Om arbetstagaren önskar hjälpmedel kopplat till hemmet måste detta förskrivas via arbetstagarens hälsocentral.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now