top of page
oppenvard.jpg

Öppenvård

Öppenvården som direkt efterföljer en grundbehandling är kritisk såtillvida att det är nu dom lärdomar och erfarenheter man fått i grundbehandlingen börjar användas. 

Fokuset ligger som tidigare på att få vardagen fungerande med såväl arbetsplatsanpassat stöd som gruppsamtal.

 

  • Motivationsskapande gruppsamtal med utbildade behandlare med flerårig erfarenhet.

  • Enskilda stödsamtal

  • Anhörigstöd 2-4 tillfällen

  • Support för klienten och närstående via telefon/skype eller mail. (dagtid mån-fre)

 

Vi erbjuder även en legitimerad arbetsterapeut fristående från arbetsgivaren som kan vara ett stöd i omplacering eller övergång till nytt arbete men även i rehabiliteringsprocessen i sin helhet. Vid behov av hjälpmedel kan Norrkust vara en rådgivande part till arbetsgivaren om stöd till arbetstagaren krävs för såväl kognition- som fysisk funktionsnedsättning. Om arbetstagaren önskar hjälpmedel kopplat till hemmet måste detta förskrivas via arbetstagarens hälsocentral.

bottom of page