top of page
grundbehandling.jpg

Grundbehandling

Basen i grundbehandlingen är 12 separata tillfällen med individuella samtal tillsammans med behandlare. 

  • Konsekvensinventering.

  • Stödnätverk.

  • Strategier och metodik.

 

Fokus läggs framför allt på utbildning och förståelse för sin problematik, i såväl fritid som arbete genom dessa aktiviteter.

  • Support för klienten och närstående via telefon/Skype eller mejl. (dagtid mån-fre)

  • Anhörgmedverkan där även anhörigstöd finns för vissa orter.

  • Läkemedelsstöd vid behov.

  • Arbetsplatsanpassat stöd.

bottom of page