top of page
om_oss.jpg

Norrkust Rehab & HR

Norrkust Rehab AB har lång erfarenhet av personalfrågor och behandling. Vårt expertisområde inom HR är framförallt arbetsmiljö, personalfrågor och företagsledning medan expertisen inom Rehab framförallt ligger inom olika former av missbruk och resan mot återgång till arbete. Utöver det finns det också erfarenheter av anpassning av både arbetsplatser samt arbetsförmågebedömningar.
 

Med denna erfarenhet i ryggen så vet vi att vi har förutsättningarna att vara inte bara en part utan även en partner! Våra tjänster kan anpassas efter företagets behov och kan innefatta allt från stödsamtal till fullskaligt ansvara för en anställds rehabiliteringskedja utifrån arbetsgivaransvaret.
 

Då vi vet att ett missbruk eller långvarig sjukdom inte bara påverkar arbetsgivaren utan även privatlivet så ser vi det som en naturlig del att se över helheten. Vi anser att vi ska vara en självklar part för både den drabbade men också dess närmsta omgivning, därigenom erbjuds även anhörigstöd.
 

​Nordkust Rehab AB använder sig av evidensbaserad behandling där vi kommer att använda oss i huvudsak av MI (motiverande samtal), CRA (Community Reinforcement Approach) samt inslag av tolvstegsmodellen.

Vad gäller utredning använder vi oss av ADDIS samt ASI, metoder som båda är standardiserade och evidensbaserade och går att läsa mer om på socialstyrelsen.se Gällande drogscanning/testning samarbetar vi med Nordisk Drog Prevention AB, www.ndp.nu.

Var finns vi?

Vi har kontor i Skellefteå, Norsjö och Kiruna, samt tillgängliga lokaler för behandling i Piteå och Gällivare.
 

bottom of page